Lekcje o Legislacji

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zaprosił m.in. naszą szkołę do udziału w nowym projekcie „Lekcji o Legislacji”. Program edukacyjny ma na celu szerzenie oraz budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do wieku jej odbiorców, w tym przypadku młodzieży i dzieci. Jednym z priorytetowych celów jakie stawia sobie Ministerstwo Sprawiedliwości jest podejmowanie oraz propagowanie idei związanej z edukacją prawną społeczeństwa poprzez organizowanie programów, projektów, wykładów i innych inicjatyw pomagających w dotarciu do jak największej liczby obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które to narażone są na negatywne zjawiska związane z brakiem dostępu do systemowej edukacji prawnej. Stąd też pojawił się kolejny pomysł na wykorzystanie dostępnych nam współcześnie narzędzi do stworzenia i przeprowadzenia lekcji online z zakresu legislacji. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się m.in.: komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany przepis, jaką drogę pokonuje projekt ustawy nim stanie się powszechnie obowiązującym prawem. Wszystko to zostanie osadzone i opowiedziane w ciekawy i przystępny sposób w oparciu o praktyczne ćwiczenia. Czas potrzebny na realizację wynosi 1 godzinę lekcyjną.

Więcej o samym programie można przeczytać pod adresem https://www.facebook.com/Edukacja-Prawna

 15 grudnia zostały przeprowadzone lekcje w ramach tego projektu w w klasie trzeciej (3b; wos rozszerzony) oraz drugiej po gimnazjum (2bg; wos rozszerzony), a 18 grudnia w klasie drugiej po szkole podstawowej (2b; wos rozszerzony). Były to zajęcia online w oparciu o przesłane materiały, epodrecznik oraz podręcznik używany przez uczniów. Zajęcia trwały około 45 minut w każdej klasie. Zajęcia zostały udokumentowałem zrzutami ekranu.