XXII Jesienny Bieg Trzeźwości

5 października 2019 roku odbył się XXII Jesienny Bieg Trzeźwości organizowany przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” przy współpracy z Urzędem Miejskim, Gminną Komisją Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zawiązkiem Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Strażą Miejską , Z.U.K. w Tczewie. Nasze liceum reprezentowało dziewięć uczennic.