Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Rady Pedagogicznej i po ustaleniach z Radą Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są

02.11.2017 03.11.2017 30.04.2018 02.05.2018
04.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 01.06.2018