Matematyka - egzamin maturalny od roku 2015

PODSTAWA PROGRAMOWA

INFORMATOR 2015

TABLICE MATEMATYCZNE

ZBIORY ZADAŃ MATURALNYCH Z MATEMATYKI PRZYGOTOWANE PRZEZ CKE:

ARKUSZE MATURALNE Z MATEMATYKI PRZYGOTOWANE PRZEZ CKE:

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY

DODATKOWE MATERIAŁY:

"Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki i ich ocenianie" - prezentacja Piotra Ludwikowskiego (OKE w Krakowie, Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych) - źrodło: www.wsip.pl