"Programowanie to wspólne działanie" w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 innowację pedagogiczną "Programowanie to wspólne działanie" realizowały podczas lekcji informatyki dwie grupy uczniów z klasy 1d i 1e. Innowacja była prowadzona w oparciu o autorski program nauczania informatyki w zakresie podstawowym. Praca podczas lekcji i przy wykonywaniu prac domowych była zorganizowana wokół realizacji projektów programistycznych.

Każdy uczeń wziął udział w dwóch projektach, które były związane z jego zainteresowaniami. Uczniowie wspólnie pracowali nad rozwiązaniem postawionego problemu, mogli samodzielnie wybrać środowisko programistyczne i narzędzia cyfrowe. Nauczyciel towarzyszył im w przedsięwzięciach, ukierunkowując proces myślenia i motywując do pokonywania trudności.

 

Efektem pracy uczniów są zrealizowane projekty. Najciekawsze z nich to: