REKRUTACJA 2021/2022 KROK PO KROKU

Jeśli chcesz być uczniem I LO w Tczewie:

KROK 1.
Od 17 maja do 21 czerwca
 wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do I LO w Tczewie:

https://tczew.edu.com.pl/

Uwaga! Kandydaci mogą wybrać w podaniu elektronicznym trzy szkoły z powiatu tczewskiego. Podanie papierowe składają w szkole pierwszego wyboru.

KROK 2.
Do 21 czerwca przynieś do I LO w Tczewie:

 Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 15.00.

KROK 3.

Do 14 lipca do godz. 15.00 dostarcz do I LO w Tczewie:

KROK 4.
22 lipca
 sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

KROK 5.
Do 30 lipca
 do godz. 15.00 dostarcz do I LO w Tczewie:

Uwaga!!! Jeśli zajdzie taka potrzeba, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może prosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie "kryterium ex-aequo".

KROK 6.
2 sierpnia
 odszukaj siebie na liście przyjętych kandydatów.

opracowała Anna Kleinschmidt