http://sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Poniższe terminy są zgodne z Zarządzeniem nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

od 13 maja 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 czerwca 2019 roku

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 21 czerwca 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

od 13 maja 2019 roku do 4 lipca 2019 roku

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5 lipca 2019 roku godz. 10.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca 2019 roku do godz. 14.00

przedłożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

12 lipca 2019 roku godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku

postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
(w przypadku wolnych miejsc)

od 12 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku

składanie wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku do godz. 9.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 sierpnia 2019 roku godz. 10.00

podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 28 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00

przedłożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

29 sierpnia 2019 roku godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 sierpnia 2019 roku do 25 września 2019 roku

postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

opracowała Anna Kleinschmidt

Jesteś tutaj: Strona główna > Terminy rekrutacji